Partnership Filosofie

Omdat we geloven in onze beleggingsaanpak, beleggen we ons eigen vermogen via LG Partners: ‘we eat our own cooking’. We beleggen op basis van robuuste risicospreiding (we noemen dat Fundamentele Risico Spreiding) en een stevig onderbouwde visie op beleggen. Onze beleggingen voor u lopen hierin mee, 1-op-1. Wat we voor onszelf doen, doen we dus ook voor u, op exact dezelfde manier en tegen dezelfde condities. Onze belegging is uw belegging, ons risico uw risico, ons rendement uw rendement. Wat goed is voor ons, is daarmee in gelijke mate goed voor onze beleggers. We maken zichtbaar wat we doen. U heeft 24/7 real time inzicht in uw portefeuille, transacties en kosten.

Ga Verder

We beleggen voor u en onszelf op dezelfde manier

U kunt erop vertrouwen dat uw en onze belangen volledig gelijkgeschakeld zijn. Als oprichters hebben we daarom ook een aanmerkelijk deel van ons eigen vermogen bij LG Partners ondergebracht. Omdat we ervan overtuigd zijn dat een aanpak waarbij je beleggingsrisico’s zorgvuldig spreidt (onze Fundamentele Risicospreiding of FRS) de beste manier is om vermogen over de lange termijn succesvol te laten groeien.

De oprichters zijn uw contactpersoon

Wij vinden het belangrijk dat we rechtstreeks beschikbaar zijn voor onze relaties. Wij kennen ieder voor zich persoonlijk en communiceren ook rechtstreeks met hen. Als u vragen heeft, of niet of juist heel tevreden bent, kunt u ons rechtstreeks aanspreken. En natuurlijk op een moment dat het u uitkomt.

U heeft er geen omkijken naar

We ontzorgen onze klanten door hun en ons vermogen op dezelfde manier en tegen dezelfde voorwaarden te beleggen. Voor onze beleggers en voor onszelf onderhandelen we scherpe voorwaarden en tarieven. Hierdoor kunt u erop vertrouwen dat wij er alles aan zullen doen om uw vermogen zorgvuldig te beheren en te laten groeien. Immers wat goed is voor u is ook goed voor ons.

Uw vermogen is en blijft van u

Uw vermogen is 100% veilig. Het staat op uw persoonlijke rekening. Bij BinckBank. Uw vermogen wordt belegd volgens helder omschreven voorwaarden zoals vastgelegd in een vermogensbeheerovereenkomst. Anders dan volgens die overeenkomst kunnen wij dus op geen enkele wijze over uw vermogen beschikken.

Als gelijkwaardige partners is onze samenwerking niet aan een contractuele minimum-termijn gebonden. Met één telefoontje kunt u op ieder moment opdracht geven om uw vermogen deels of geheel op te nemen. Ook kunt u op ieder moment onze samenwerking beëindigen, zonder kosten of beperkende voorwaarden.

Meedoen? Dat regelen wij voor u

Het beheren van uw en ons vermogen is een uiterst serieuze zaak. Daarom vinden we het belangrijk dat we een relatie en diens situatie goed leren kennen voordat we samen in zee gaan. Het proces dat we daarvoor hebben ontwikkeld is ook gericht op het grotendeels ontzorgen van onze beleggers. Na een nauwgezette risico-intake zorgen wij ervoor dat alle benodigde documenten voorbereid zijn. Daarmee is de ‘rompslomp’ voor u tot een minimum beperkt en de kans op een plezierige, langjarige samenwerking het grootst.