Disclaimer

LG Partners (LG Partners B.V.) besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op haar website (‘de Website’). Desalniettemin is het mogelijk dat er onverhoopt op de website van LG Partners onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen. Het gebruiken van gegevens en informatie op de website van LG Partners geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

LG Partners aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden, of schade als gevolg van of in verband met het gebruiken, het afgaan op of verspreiden van de gegevens en informatie.

De producten en diensten zoals beschreven op de website kunnen niet worden aangeboden aan personen, indien deze diensten in strijd zijn met de wet van de jurisdicties van deze personen. De bezoekers van deze site moeten nagaan, en dragen er verantwoordelijkheid voor, dat zij onder hun jurisdictie gerechtigd zijn tot het gebruik van deze website.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites welke niet door LG Partners worden onderhouden of beheerd en verwijzingen of hyperlinks van andere websites naar de Website zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoekers van de Website. LG Partners is niet aansprakelijk voor door derden verstrekte beleggingsadviezen, koersinformatie en/of enige andere informatie.

Aard van de informatie

De door LG Partners op deze website verstrekte gegevens en informatie zijn van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. Deze gegevens en informatie zijn geen aanbod tot het kopen of verkopen van effecten of het afnemen van financiële diensten dan wel beleggingsadvies.

Intellectueel eigendomsrecht

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die te maken hebben met de Website of deze disclaimer worden aan de bevoegde rechter te Amsterdam voorgelegd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.