Unieke Beleggingsmethode

Balans in Beleggen staat centraal in onze beleggingsaanpak. Het is voor ons essentieel niet alle eieren in één mandje te hebben, maar onze risico’s zorgvuldig te spreiden. Dus beleggen we niet in één enkele categorie, maar spreiden we ons vermogen over aandelen, staatsobligaties, inflatie-gerelateerde staatsobligaties, grondstoffen en goud. We noemen dit Fundamentele Risicospreiding (FRS). In combinatie met een scherpe focus op kosten biedt FRS onze beleggers een aanzienlijk betere rendements-/risicoverhouding.

Ga Verder

We spreiden onze risico’s over meer dan alleen aandelen

Een aanpak waarbij je je risico’s concentreert in één specifieke beleggingscategorie is uiterst gevoelig voor economische schokken. Daarom is Balans in Beleggen de rode draad bij onze beleggingsaanpak. Door beleggingscategorieën te selecteren die verschillend reageren op zulke economische schokken, kan je je risico’s beter spreiden en ben je dus minder afhankelijk van de prestaties van één enkele categorie. We noemen dat Fundamentele Risicospreiding (FRS).

Onze portefeuilles leveren meer rendement bij vergelijkbaar risico

Door Fundamentele Risicospreiding creëer je een portefeuille die zich stabieler gedraagt en minder afhankelijk is van één bepaald economisch scenario. Zo’n gespreide portefeuille heeft aanzienlijk minder uitschieters dan een portefeuille die bijvoorbeeld vooral aandelen en bedrijfsobligaties bevat. Hierdoor is de kans groot dat je bij hetzelfde risico een beter rendement haalt, juist vanwege die Fundamentele Risicospreiding.

Ons geld is geïnvesteerd in uiterst liquide beleggingen

Het vermogen van veel beleggers is vaak vastgelegd in minder liquide beleggingen. Denk daarbij aan vastgoed, private equity of onderhandse hypotheekleningen. Die beleggingen zijn meestal moeilijk of tegen hoge kosten te gelde te maken. Onze portefeuilles zijn ingericht met uiterst liquide beleggingen, zodat onze beleggers te allen tijde, en tegen lage kosten, over hun geld kunnen beschikken, mocht dat nodig zijn. Daarmee is onze beleggingsstrategie ook op dat gebied een waardevol onderdeel op uw totale vermogen.

De kosten van vermogensbeheer maken meer verschil dan u denkt

De kosten van vermogensbeheer zijn natuurlijk van belang. Ze komen ieder jaar terug. Een kleine besparing op de totale jaarlijkse kosten levert op lange termijn een groot verschil in vermogen op. Immers, hoe minder kosten in jaar 1, des te meer geld je beschikbaar hebt om opnieuw te beleggen in jaar 2. Zelfs bij hetzelfde jaarlijks rendement kan een kostenverschil dus een enorm verschil in eindvermogen betekenen.

We houden de kosten dan ook scherp in het oog

Bij het samenstellen van onze portefeuilles zorgen we voor optimale spreiding binnen de beleggingscategorieën tegen de laagst mogelijke kosten. Daarom gebruiken we kosten-efficiënte instrumenten zoals index-trackers en directe beleggingen. Dat scheelt enorm: bij een traditionele, actief beheerde portefeuille zijn de indirecte ‘fondskosten’ al snel 4x hoger dan bij LG Partners. Onze beleggingsaanpak zorgt ervoor dat we weinig transacties doen, zodat ook de transactiekosten laag blijven.

Omdat LG Partners grotere vermogens belegt, kunnen we onze individuele aanpak toch combineren met uiterst scherpe beheertarieven. Die tarieven zijn vergelijkbaar met die van grote pensioenfondsen of verzekeraars.

Een hoger rendement en lagere kosten tikken flink aan

Door risico’s goed te spreiden, construeren we een betere portefeuille met een hoger rendement. Die voorsprong bouwen we verder uit, met name door scherp op de kosten te letten en kostenvriendelijke instrumenten in te zetten. Die combinatie van een solide beleggingsaanpak en een scherpe kostenfocus maakt een enorm verschil voor het eindvermogen van de lange termijn belegger.